IT-alan työllisyys

Koska koko IT-ala on erittäin dynaaminen, on osaavien työntekijöiden tarve suuri. IT-teknologiaa löytyy käytännössä lähes kaikkialta, tietokoneista kodinkoneisiin ja autoihin ja lisää sovelluksia ja sovellusalueita tulee koko aika. Koulutusta tarjotaan kaikilla tasoilla, ammattikouluista yliopistoihin.

Ala työllistää noin 53000 työntekijää Suomessa ja alan luonteesta johtuen myös ulkomailla sijaitsevissa tytäryhtiöissä on noin 15 000 työntekijää. Työllisyysnäkymät ovat hyvät, etenkin pitkällä aikavälillä, toki tietotekniikka-ala on suhdanneherkkää, joten lyhyen välin heilahtelut työllisyydessä ovat hyvinkin voimakkaita. IT-teknologian lisääntyminen kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla lisää osaajien kysyntää. Sen avulla voidaan parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua useimmilla toimialoilla.

Osaajia tarvitaan

Tällä hetkellä IT-alan työllisyys kasvaa kovaa vauhtia ja osaajien kysyntä on kiivasta. Tämä koskee etenkin korkeammin koulutettuja ja etenkin ohjelmoinnin sekä palvelujen puolta. Uudet työpaikat ovat lähinnä pienissä ja keskisuurissa kasvuvauhdissa olevissa yrityksissä. Työpaikat eivät välttämättä ole julkisesti haussa, vaan niihin rekrytoidaan henkilöstöä eri verkostojen kautta. Tämä tekee työn hakemisesta haasteellista.

Menneisyyden varjoja

Alan työttömyys on laskussa, mutta oman haasteensa heittää alemman IT-alan koulutuksen saaneet henkilöt, joiden pätevyys ei yksinkertaisesti riitä nopeasti uudistuvassa IT-alan kehityksessä. Heidän työllistämisensä on vaikeaa ja tässä tarvitaankin uudelleen koulutusta. IT- alan suurehko työttömien määrä johtuu ennen kaikkea aikaisemmista suurten yritysten, kuten Nokian ja Microsoftin irtisanomisista, joiden tuloksena työpaikkojen määrä väheni lähes kuudellatoista tuhannella.