Mitä ohjelmoija tekee?

Kun tietokoneen tai vastaavan laitteen halutaan toimivan tietyllä tavalla, sen toteuttamiseen tarvitaan ohjelmoija. Hän tekee sen käyttäen avukseen jotakin ohjelmointikieltä. Ohjelmoija siis antaa laitteelle algoritmin eli tarkan toimintaohjeen. Ohjelmointikieliä ovat muun muassa C++, Java ja Python. Ohjelmoinnin jälkeen kokeillaan sen toimivuutta. Ohjelmointia kutsutaan myös koodaukseksi.

Ohjelmointi ja ohjelmiston suunnittelu kuuluvat kiinteästi yhteen. Kyseessä voi olla uusien ohjelmistotuotteiden suunnittelu ja toteutus tai käytössä jo olevien kehittäminen. Ohjelmoija etsii myös käytössä olevista ohjelmista niiden viat ja tekee niihin toimintaa parantavat vaadittavat muutokset. Sovellusalue ja sovelluskehitystyökalut on tunnettava hyvin. Koska IT-alan kehitys on nopeaa, tulee ohjelmoijan päivittää tietotasoaan jatkuvasti.

Ohjelmointi on tarkkuutta ja huolellisuutta vaativa työ, koska pienikin virhe ohjelmassa voi aiheuttaa odottamattoman lopputuloksen. Hyvin laaditun ja virheettömän ohjelman tietokone suorittaa erittäin nopeasti. Ohjelmoijan on hallittava erilaisia käyttöjärjestelmiä ja osattava tietokantojen käyttö.

Ohjelmoijan vaatimukset

Usein ohjelmointi ja suunnittelu tehdään tiimityönä, suuret ohjelmistot vaativat kymmeniäkin suunnittelijoita. Tämä vaatii myös ohjelmoijalta yhteistyötaitoja. Asiakkaiden perehdyttäminen ohjelman toimintoihin kuuluu myös ohjelmoijan toimenkuvaan, eli ohjelmoijan on myös osattava kouluttaa. Alan kirjallisuus on useimmiten englanninkielistä, joten kielitaitoakin tarvitaan. Ohjelmoinnissa tarvitaan hyvää loogista päättelykykyä ja hyvien ohjelmointitaitojen kehittyminen vie yleensä vuosia. Todellisina haasteina ovat kokonaisuuksien hallinta ja algoritmien suunnittelu.

Työympäristö on tyypillisesti toimisto, vaikka työhön saattaa myös sisältyä matkustamista asiakkaiden luokse. Työ tehdään yleensä päiväsaikaan, mutta esimerkiksi projekteissa saattaa joskus joutua joustamaan työajoissa.

Koulutusta alalle järjestävät ammattioppilaitokset, joissa voi suorittaa datanomin tutkinnon, joka on ITC-tekniikan perustutkinto. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tietotekniikkaan suuntautuen tradenomin tutkinnon tai myös insinöörin tutkinnon. Yliopistoissa voi opiskella joko Diplomi-insinööriksi suuntauksena tietotekniikka tai luonnontieteissä IT-alaan liittyvän kandi- tai maisteritutkinnon.