Patentit IT-alalla

Patentti on lyhyesti määräaikainen yksinoikeus käyttää jotakin keksintöä. Järjestelmänä sen on tarkoitus toimia teknologian kehittäjänä. Patentit ja niiden käyttöön oikeuttavat lisenssimaksut ovat nousseet merkittäviksi tulonlähteiksi IT-alan yrityksille, etenkin älypuhelimiin liittyen. Kyseessä ovat suuret rahat; esimerkiksi IBM-yhtiö tienaa lisenssimaksujen muodossa yli miljardi dollaria vuodessa.

Suomalaisella Nokialla on yksi arvokkaimmista patenttisalkuista IT-alalla, sen saamat tulot olivat vuonna 2016 noin 950 miljoonaa euroa. esimerkkinä mainittakoon, että sen tekemä sopimus patenttioikeuksien lisensioinneista Samsungin kanssa takaa sille osuuden jokaisesta Samsungin myymästä puhelimesta. Koska Nokia on, tai oli, yksi vanhimmista puhelinvalmistajista, sillä on lukuisia puhelimiin liittyviä patentteja.

Toisaalta patentit saattavat myös estää alan kehitystä. Esimerkiksi monissa multimediastandardeissa on piileviä patentteja, joiden omistajat saattavat vaatia ohjelmistojen kehittäjiltä lisenssimaksuja jälkikäteen, riippumatta siitä, olivatko kyseiset ohjelmat maksullisia vai eivät. Joidenkin mielestä ne instituutiona saattavat olla jopa tuhoisia, eivätkä sovi yhteen modernin tietoyhteiskunnan kanssa.

Patenttikiistat puidaan oikeudessa

Valitettavasti IT-alan patentteihin liittyvät kiistat ovat myös johtaneet yhtiöiden välisiin oikeudessa selvitettäviin riitoihin, joissa pelissä on valtavia summia. Esimerkiksi Apple vaatii Samsungilta lähes 400 miljoonan korvauksia väitetystä kopioinnista, eli patenttikiistassa. Vuonna 2015 Apple oli oikeudessa Wisconsinin yliopiston tutkimussäätiötä vastaan, häviten kiistan ja se velvoitettiin maksamaan korvauksia lähes miljardi dollaria.

Microsoft käy kiistaa patenteista liittyen Android-käyttöjärjestelmiin. Kyseessä on taas miljoonakorvaukset. Tällaiset patentteihin liittyvät oikeudelliset kiistat ovat hyvin valitettavia, sillä viime kädessä ne tulevat laitteiden käyttäjien maksettaviksi ja ne vievät resursseja, joita saatettaisiin käyttää hyväksi esimerkiksi kyseessä olevien laitteistojen ja ohjelmistojen kehityksessä.

Patentit hyvää liiketoimintaa

Patentteihin liittyvien lisenssien myyminen on muodostunut kannattavaksi liiketoiminnaksi ja tulon lähteeksi yhtiöille. Esimerkiksi vuonna 2013 Microsoft solmi lisenssisopimuksen kiinalaisen ZTE yhtiön kanssa, joka on maailman viiden suurimman Android-järjestelmää käyttävien puhelinvalmistajien joukossa. Samana vuonna se solmi myös sopimuksen Hon Hai-yhtiön kanssa, joka omistaa Foxconn- yhtiön, joka puolestaan vastaa noin 40% koko maailman puhelinvalmistuksesta.

EU:ssa yhteinen patenttijärjestelmä

Vuonna 2014 EU:ssa astui voimaan yhteinen patenttijärjestelmä, josta oli taitettu peistä jo kolmekymmentä vuotta. Tämä tarkoittaa, että kun aiemmin patenttia haettiin joka maassa erikseen, joka aiheutti patenttihakemukseen suuria kuluja, riittää siihen uuden järjestelmän mukaan se, että patenttia haetaan ainoastaan yhdessä maassa ja se on voimassa kaikissa EU-maissa. Patentin hakemiseen liittyvät kulut saattoivat aikaisemmin olla jopa 36 000 euroa, nyt samalle alueelle haettavan patentin kulut ovat pudonneet alle 5000 euroon.